Ο ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ σας εγγυάται: Μέχρι 60 μήνες από την αγορά του προϊόντος* ισχύει δωρεάν επιδιόρθωση ή αλλαγή ελαττωματικών εξαρτημάτων (όπου τα μεταφορικά έξοδα βαρύνουν τον πελάτη και προκαταβάλλονται). Η εγγύηση ισχύει για πωλήσεις προϊόντων, τα οποία θα είναι εγκατεστημένα και θα χρησιμοποιούνται στην ελληνική επικράτεια. Η παρούσα εγγύηση ισχύει συμπληρωματικά προς τα νόμιμα δικαιώματα του αγοραστή και τελεί σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/44/ΕΚ και την μεταφορά της στην Ελληνική νομοθεσία.

Εξαιρέσεις

Ρητά εξαιρούνται και δεν περιλαμβάνονται στην εγγύηση ζημιές που:

   Προκαλούνται κατά την μεταφορά από τον πελάτη ή τρίτους

   Συνιστούν φυσιολογική φθορά

   Οφείλονται σε κακή ή μη ενδεδειγμένη χρήση

   Οφείλονται σε ανεπαρκή συντήρηση ή μη ασφαλή τοποθέτηση

   Οφείλονται στην παραμέληση των οδηγιών χρήσης του προϊόντος

   Οφείλονται στην ειδική περίπτωση χρήσης υφασμάτων ή άλλων υλικών, που προσκόμισε ο πελάτης.

Για τη λειτουργία της εγγύησης είναι απαραίτητη η προσκόμιση του αποδεικτικού αγοράς.

Για το έμβολο του καθίσματος καθώς και για τις επενδύσεις δερματίνης παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας κ χρήσης 24 μηνών.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οδηγίες καθαρισμού δερματίνης: Τα μέρη του καθίσματος καθαρίζονται με ουδέτερο σαπούνι. ΟΧΙ, καθαριστικά με διαλύτες ή ακετόνη ή οινόπνευμα. ΟΧΙ, λάδι σιλικόνης και άλλα διαβρωτικά απορρυπαντικά.

close-fill
Δεν υπάρχουν άλλα προϊόντα στο καλάθι σας