Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας ή να υπαναχωρήσετε από την αγορά των προϊόντων μας εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας ή την παραλαβή της παραγγελίας σας ή από την ημέρα που παραλάβατε το τελευταίο προϊόν μας (σε περίπτωση παραγγελίας πολλών προϊόντων που παραγγέλθηκαν από σας με μια παραγγελία και σας τα παραδώσαμε χωριστά).

Διαδικασία Ακύρωσης Παραγγελίας 

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα ακύρωσης παραγγελίας πριν την παραλαβή της, αποστείλατε γραπτό μήνυμα στο eshop@dromeas.gr και επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς για την επιβεβαίωση (Χρέωση αστικής μονάδας για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο στο 801 11 96000 και για κλήσεις από κινητό στο 23210 99220).

Στο μήνυμα πρέπει να αναφέρετε τα παρακάτω στοιχεία:

  Ονοματεπώνυμο

  Πατρώνυμο

  Προϊόν/Προϊόντα Παραγγελίας

  Αριθμό παραγγελίας

  Αριθμό τεμαχίων που παραγγείλατε (π.χ 1 γραφείο TETRA και 1 κάθισμα SMART )

  Στοιχεία Επικοινωνίας σας (Τηλέφωνο, Email)

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε πριν από την πάροδο της σχετικής προθεσμίας να γνωστοποιήσετε εγγράφως τη βούλησή σας, συμπληρώνοντας το έντυπο υπαναχώρησης, το οποίο είναι αναρτημένο στο τέλος αυτής της σελίδας.

Σε περίπτωση εμπρόθεσμης ακύρωσης παραγγελίας και εφ' όσον έχετε καταθέσει αποδεδειγμένα χρηματικό ποσό για την παραγγελία, δικαιούστε να λάβετε από την ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ το χρηματικό ποσό, που τυχόν έχετε καταβάλλει για το προϊόν που παραγγείλατε. Η πίστωση του ποσού θα γίνει μετά την πάροδο τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ακύρωση της παραγγελίας ή την υπαναχώρηση, είτε από την ημερομηνία που το ποσό αυτό θα έχει περιέλθει στην ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ (λαμβάνεται υπόψη η πιο πρόσφατη ημερομηνία εκ των δύο).

Διευκρινίζουμε ότι τις όποιες κρατήσεις επιβάλλει η τράπεζα ή η πιστωτική κάρτα σας ,ή το Paypal επιβαρύνουν εσάς και δεν επιστρέφονται από την ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ.

Σύμφωνα με το νόμο, το αργότερο μετά από 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που μας ανακοινώσατε με το έντυπο υπαναχώρησης την απόφαση σας , οφείλετε να μας επιστρέψετε με δικά σας έξοδα τα προϊόντα μας, τα οποία πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από σας, πλήρη και χωρίς φθορές, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (ΔΑ, Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής).

Σε περίπτωση εμπρόθεσμης υπαναχώρησης και εφ’όσον έχετε καταθέσει αποδεδειγμένα χρηματικό ποσό για την παραγγελία δικαιούστε να λάβετε από την ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ολόκληρο το χρηματικό ποσό, αφαιρουμένων των κρατήσεων που επιβάλλει η τράπεζα, η Paypal ή η πιστωτική κάρτα σας, οι οποίες επιβαρύνουν εσάς και δεν επιστρέφονται από την ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ. Η πίστωση του ποσού θα γίνει μετά την πάροδο 3 (τριών) εργάσιμων ημερών από τότε που θα παραλάβουμε τα επιστρεφόμενα προϊόντα, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν επιστραφεί σε άρτια κατάσταση, όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.

close-fill
Δεν υπάρχουν άλλα προϊόντα στο καλάθι σας